Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. udsortering af organisk affald

Der er efterhånden ved at blive etableret en række biogasanlæg i Danmark, og dermed bliver det stadig mere relevant med information om hvilke regler, der gælder for at udsortere det organiske affald og sende det til behandling på disse anlæg.

Vejledende udtalelse vedrørende udsortering af organisk affald.pdf

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs bekendtgørelse 1305 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1305

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelse 1306 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1306


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs bekendtgørelse 1309 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1309