Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. udsortering af organisk affald

Der er efterhånden ved at blive etableret en række biogasanlæg i Danmark, og dermed bliver det stadig mere relevant med information om hvilke regler, der gælder for at udsortere det organiske affald og sende det til behandling på disse anlæg.

Vejledende udtalelse vedrørende udsortering af organisk affald.pdf