Grænseværdi for dioxiner og furaner i blegejord

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er uklarhed i fastsættelse af en grænseværdi for dioxiner og furaner i blegejord. Miljøstyrelsen har i det følgende udarbejdet en ny vejledende grænseværdi for dioxiner og furaner i blegejord. Der er i bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål ikke sat en grænseværdi for dioxiner og furaner. Grænseværdien tager udgangspunkt i et litteraturstudie og nabotjek af grænseværdier.

 

Du kan læse den vejledende udtalelse her.