Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Formålet med denne vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald er, at præcisere, hvordan håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald affald efter Miljøstyrelsens vurdering bør ske.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011.

Miljøstyrelsen er kommet med en vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, da der har været behov for en præcisering af, hvordan håndtering af sådanne affald, efter Miljøstyrelsens vurdering, bør ske.
Behovet for en præcisering er nødvendiggjort af, at de EU-regler, som regulerer håndteringen af PCB-holdigt affald, er uklare og i visse tilfælde indbyrdes modstridende.

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POP-forordning og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om acceptkriterier). EU’s deponeringsregler er i dansk ret hovedsageligt gennemført i deponeringsbekendtgørelsen.

Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
Brev til Kommissionen om PCB
Svar fra Kommissionen om PCB