Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald

Formålet med denne vejledende udtalelse er at præcisere, hvordan imprægneret træaffald kan håndteres, særligt med fokus på fortolkningen af affaldsbekendtgørelsens § 34, stk. 2 og § 45. Formålet er således at vejlede kommunerne i forbindelse med indsamlingsordninger og anvisninger for håndtering af imprægneret træ

Link til den vejledende skrivelse om håndtering af imprægneret træ.