Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 3/2011 om afbrænding af paller i brændeovne

Denne vejledende udtalelse præciserer, at træpaller der er kasseret ikke må forbrændes i brændeovne, da de som affald skal genanvendes eller forbrændes på et godkendt forbrændingsanlæg efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 3/2011 om afbrænding af paller i brændeovne.pdf