Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 3/2011 om afbrænding af paller i brændeovne

Denne vejledende udtalelse præciserer, at træpaller der er kasseret ikke må forbrændes i brændeovne, da de som affald skal genanvendes eller forbrændes på et godkendt forbrændingsanlæg efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 3/2011 om afbrænding af paller i brændeovne.pdf

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs bekendtgørelse 1305 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1305

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelse 1306 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1306


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs bekendtgørelse 1309 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1309