Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2/2011 om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse ved deponering af affald

Denne vejledende udtalelse retter sig mod både godkendelses- og tilsynsmyndigheden for anlæg, hvorpå der deponeres affald samt mod dem, der er ansvarlig for driften af sådanne anlæg.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2 2011 om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse ved deponering af affald

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs bekendtgørelse 1305 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1305

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelse 1306 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1306


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs bekendtgørelse 1309 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1309