Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2/2011 om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse ved deponering af affald

Denne vejledende udtalelse retter sig mod både godkendelses- og tilsynsmyndigheden for anlæg, hvorpå der deponeres affald samt mod dem, der er ansvarlig for driften af sådanne anlæg.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2 2011 om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse ved deponering af affald