Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om fortolkningen af bagatelgrænsen på 10 m2

Formålet med denne vejledende udtalelse er at præcisere, forståelse af bagatelgrænsen på 10m2

Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens fortolkning:
- At de 10 m2, der anvendes i kap. 13 i affaldsbekendtgørelsen - som en bagatelgrænse for hvornår der skal foretages screening/evt. kortlægning samt skriftligt anmeldelse til kommunen inden byggearbejdet påbegyndes - skal forstås som det horisontale fladeareal, der berøres af byggearbejdet.

Læs hele udtalelsen her

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om fortolkningen af bagatelgrænsen på 10 m2