Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om blegejord

Miljøstyrelsen har konstateret at blegejord klassificeres forskelligt i kommunerne. Der ses således eksempler på, at blegejord klassificeres både som henholdsvis affald og som biprodukt. Miljøstyrelsen vil i det følgende beskrive regelgrundlaget for klassificeringen af blegejord som affald eller som biprodukt, og dermed give kommunerne et værktøj til udmøntning af reglerne, så borgere og virksomheder oplever en ensartet praksis i vurderingen af, om blegejord bliver klassificeret som affald eller som et biprodukt.'

Læs Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om blegejord her