Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 4/2011 om kildesortering og dokumentationskravet i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 4

Miljøstyrelsen har den 16. maj 2011 vejledende udtalt til statsforvaltningen, at en kommune - efter Miljøstyrelsens vurdering - var berettiget til, ifm. behandling af ansøgning om fritagelse efter affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 4, at stille krav om, at virksomhedens aftale med en vognmandsvirksomhed omfattede genanvendeligt affald, som er kildesorteret.

Vejledende udtalelse nr. 4 - 2011 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden - affaldsbekendtgørelsens § 62 stk 4