Information om håndtering af produktionsudstyr fra minkfarme

Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at der er opstået flere spørgsmål i forbindelse med håndteringen af produktionsudstyr fra minkfarme i Danmark, som minkfarmene vælger at skille sig af med.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et notat, der beskriver håndteringen af affald, når det genereres på minkfarmen.

Læs notatet: Information om håndtering af produktionsudstyr fra minkfarme