Vejledende udtalelse vedrørende håndtering af gipsaffald

Formålet med denne vejledende udtalelse er at præcisere, hvordan gipsaffald bør håndteres.

Link til den vejledende udtalelse