Vejledende udtalelser om affald

Det er ikke almindelig praksis, at Miljøstyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse:

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

 

Bekendtgørelse nr. 2078 af 10. november 2021 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk


Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald:

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk