Danske skibsophugningsanlæg

Herunder kan du finde yderligere information om de danske skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste:

Anlæggets kontaktinformation:

Fayard A/S
Kystvejen 100
5330 Munkebo
Danmark

Ophugningsmetode:

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013:

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 450 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 7,8 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 7. november 2018. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 7. november 2023.

Anlæggets kontaktinformation:                        

Fornæs ApS
Rolshøjvej 12-16
8500 Grenå
Danmark

Ophugningsmetode:                 

Skibene demonteres ved miljøgodkendt kajanlæg, og efterfølgende ophugges på en miljøgodkendt fast og tæt plads med afløb via olieudskiller.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Offshore, fragtskibe, fiskeskibe og øvrige med en størrelse på maksimal længde på 150 meter, bredde på 25 meter og dybgang på 6 meter svarende til ca. 10.000 GRT.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 28. juli 2010. Farligt affald anvises af Norddjurs kommune til miljøgodkendte modtager anlæg i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

25.000 ton stål, (30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 20. maj 2026.

Anlæggets kontaktinformation: 

Jatob ApS
Langerak 12
9900 Frederikshavn
Danmark

Ophugningsmetode:                 

Forberedelse ved kaj, optrækning på beddingsanlæg. Klipning og skærebrænding. Sortering af materialer og affald.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:                

Alle flydende fartøjer: Færger, fragtskibe, fiskeskibe, semi-undervandsfartøjer, rigge og andre flydende offshore-installationer. Den omtrentlige maksimale håndteringsstørrelse vil være: Længde: 150 meter x Bredde: 30 meter x Dybde: 6 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Farligt affald håndteres af uddannet personale fra Jatob A/S og transporteres til godkendte modtagere. Midlertidig opbevaring af farligt affald kan ske efter aftale med Jatob A/S i op til et år. Håndtering og opbevaring af farligt affald foregår med de nødvendige miljøgodkendelser.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 9. marts 2025.

Anlæggets kontaktinformation:

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.)
Sandholm 60
9900 Frederikshavn
Danmark

Ophugningsmetode:

Bedding.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 290 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 14 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 9. marts 2018. Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse. Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 200.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 23. august 2023.

Anlæggets kontaktinformation:

Smedegaarden A/S
Vikingkaj 5
6700 Esbjerg

Ophugningsmetode:

Landsætning af skibe og opklipning med hydraulisk saks.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Fiske skibe, survey fartøjer, færge, standby rescue, ubåde, pramme, supply skibe, alle former for flydende materiel, off-shore installationer, platforme, beboelsesrigge, der ikke er større end længde 200 meter, bredde 40 meter og dybgang 7,5 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

I henhold til vilkår 5 i miljøgodkendelsen af 4. juni 2015 må skibets maksimale længde ikke overstige 170 meter.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

20.000 tons (LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 11. marts 2026.

Anlæggets kontaktinformation: 

Stena Recycling A/S
Grusvej 6
6700 Esbjerg
Danmark

Ophugningsmetode:

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 40 meter, bredde på 40 meter og dybgang på 10 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 5. oktober 2017. Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 45.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 7. februar 2024