Vejledning til havnes udarbejdelse af affaldsplaner

Affald

Alle havne har pligt til at udarbejde en plan for havnens modtagelse og håndtering af affald fra skibene (affaldsplaner). Affaldsplanen skal sikre, at havnens modtagelse og håndtering af skibenes affald sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt.

Havnene skal hvert tredje år indsende et revideret udkast til Miljøstyrelsens godkendelse. Forinden skal de relevante brugere af havnen have haft lejlighed til at udtale sig om udkastet til plan.

Miljøstyrelsens Informationscenter

""
Kontakt informationcenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.