Skibsophugning samt affald fra skibe & havne

Frederikshavn

Læs om reglerne for skibsophugning, som indebærer, at skibsredere kun må lade sine skibe ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste. Du kan også finde information om hvordan skibe og havnes skal håndtere deres affald efter havmiljøloven