Strandoprydningspuljen er lukket

Strandoprydningspuljen giver tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til lokale og frivilligfunderede initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald.

Der er i 2022 afsat 3,6 mio. kr. til uddeling gennem tilskudspuljen til indsamling af affald på de danske strande (strandoprydningspuljen). Der kan ansøges om tilskud på op til 500.000 kr. per projekt. 

Formål

Formålet med strandoprydningspuljen er at bidrage til oprydning af plastik og andet affald på de danske strande ved at støtte frivilligfunderede initiativer i lokalsamfundene i Danmark.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Strandoprydningspuljen lukkes med årets udgang 2022, og der vil ikke køre flere ansøgningsrunder. For yderligere oplysninger, så kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter