Strandoprydningspuljen

Kilde: Colourbox

Ansøgningsrunden er lukket.

Strandoprydningspuljen giver tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til lokale og frivilligfunderede initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald.

Der er i 2020 afsat 3,6 mio. kr. til uddeling gennem tilskudspuljen til indsamling af affald på de danske strande (strandoprydningspuljen). Der kan ansøges om tilskud på op til 500.000 kr. per projekt. 

Formål

Formålet med strandoprydningspuljen er at bidrage til oprydning af plastik og andet affald på de danske strande ved at støtte frivilligfunderede initiativer i lokalsamfundene i Danmark.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgning sker elektronisk via virk.dk, hvor det er muligt at logge ind med privat NEM-id, hvis man søger tilskud som privat person, eller man kan logge ind med medarbejdersignatur, hvis man søger tilskud på vegne af sin virksomhed eller organisation. Gå til ansøgningsskemaet.

Strandoprydningspuljen er lukket for ansøgninger.

For yderligere oplysninger

Kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter - tryk her for kontaktoplysninger.