Spørgsmål og svar om dieselpuljen

Dieselpuljen er lukket. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om dieselpuljen. 

Ansøger skal som udgangspunkt være sidst-registrerede ejer. Bilen skal være indregistreret første gang før 2006, og den skal være afmeldt i Motorregistret. Der må endvidere ikke tidligere været opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT. Derudover skal bilen opfylde de krav, der ellers er til at få udbetalt skrotningsgodtgørelse.

Dieselpuljen udbetales efter først-til-mølle. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt – forventeligt et spørgsmål om få uger. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner. Samme beløb gælder, hvis du ansøger om godtgørelse for din dieselbil, indregistreret første gang før 2006, i det digitale system.

Bilen må ikke eksporteres eller indregistreres i et andet land.

 

Ansøgning og udbetalingen foregår efter den gamle metode med skrotningsattest og diesel-bilag på papir – på samme måde som i 2019. Du skal altså IKKE bruge den digitale løsning (DUS).

Den administreres således, fordi der er tale om en midlertidig ordning, en midlertidig pulje på i alt 91 mio. kr. Puljen er udmøntet igennem reglerne i dieselskrotbekendtgørelsen, og den er kørt videre i 2020 under samme vilkår som i 2019. Derfor er den ikke en del af DUS, men afvikles fuldstændig som i 2019 under de samme regler.

Dieselpuljen åbner 24. februar 2020, og fortsætter indtil midlerne er opbrugt – eller senest til 31. marts 2020.

Dieselpuljen udbetales efter først-til-mølle. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt – forventeligt et spørgsmål om få uger. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner. Samme beløb gælder, hvis du ansøger om godtgørelse for din dieselbil, indregistreret første gang før 2006, i det digitale system.

Der kommer formentligt stort pres på systemet, og derfor vil der nok gå flere uger, før man kan få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse.

Der er afsat 26 millioner kroner i puljen til dieselbiler indregistreret første gang før 2006. Puljen udbetales efter først-til-mølle, og forsætter indtil midlerne er opbrugt – eller senest 31. marts 2020.

Det forventes dog, at puljen er opbrugt primo marts.

Har du en dieselbil, som opfylder kravene, og som du ønsker at skrotte, skal du aflevere den hos en godkendt ophugger.

Ophuggeren udfylder den gamle skrotningsattest på papir sammen med et grønt dieselbilag. Når ophuggeren har udfyldt diesel-bilaget sammen med den traditionelle skrotningsattest, sendes begge papir-attester derefter samlet til Miljøordning for Biler.

Bilen skal desuden være afmeldt i Motorregisteret.

Da dieselordningen er midlertidig, foregår ansøgningen til dieselordningen via samme papir-blanketter som i 2019 med attest og grønt diesel-bilag – og ikke via det nye digitale system (DUS). Du kan som autoophugger rekvirere blanketter på samme måde som sidste år og via bilordning.dk. Det kræver et autoophugger-login at rekvirere attesterne på bilordning.dk.

De gældende krav afkrydses på diesel-bilaget, hvor der ligeledes skrives under på, at oplysningerne er sandfærdige. Der skal være påført dato for attestens underskrivelse. Registreringsnummer og stelnummer udfyldes, så de stemmer overens med oplysningerne på den ordinære skrotningsattest.

Ophuggernummer udfyldes, så det svarer til det nummer, som er angivet øverst på den ordinære skrotningsattest ud for ”Attest nr.”. Er bilaget ikke udfyldt korrekt, vil ansøgningen blive tilbagesendt til korrekt udfyldelse. Anmodningen anses først som modtaget, når alle formularer er udfyldt korrekt.

Forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er opbrugt. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner.

Det anbefales, at udfyldte papirblanketter under alle omstændigheder sendes ind til Miljøordning for Biler, da ansøgninger på papir ikke accepteres efter 31. marts, og ansøgningen i det tilfælde afvises uden udbetaling overhovedet.

Via dette link kan du se en liste over godkendte ophuggere. Her kan du desuden søge på et kort eller en liste for at finde den ophugger, der er tættest på dig.

Ifølge loven skal du vælge en godkendt autoophugger. Det er samtidig den bedste garanti for, at din bil miljøbehandles korrekt uden at gøre skade på miljøet. Find listen her.

Bilen skal være afmeldt i Motorregistret, når den skrottes.

Bilen skal være afmeldt efter d. 30. juni 2000, i henhold til bilskrotbekendtgørelsens §25, stk. 2.

Nej, det er sidst-registrerede ejer af bilen, der har krav på skrotningsgodtgørelsen. Man kan godt være juridisk ejer uden at være sidst-registret ejer, og i dette tilfælde har den juridiske ejer ikke krav på skrotningsgodtgørelse. Såfremt man ansøger uden at være sidst-registrerede ejer, så udbetales godtgørelsen som udgangspunkt ikke – heller ikke til den, der måtte være sidst-registrerede ejer.

I dette tilfælde sendes anmodningen retur med mulighed for at genansøge, når puljen er åben.

I dette tilfælde behandles ansøgningen ikke. Den sendes retur med besked på, at der skal ansøges gennem DUS. Efter 31. marts 2020 behandles der ikke længere papirsager vedr. anmodning om skrotningsgodtgørelse.