Skrot din gamle dieselbil - banner

Spørgsmål og svar om dieselpuljen 2021

Fra den 6. april 2021 kan ejere af ældre dieselbiler – i en begrænset periode - få forhøjet skrotpræmie. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål til dieselpuljen.

Ansøger skal som udgangspunkt være sidst-registrerede ejer. Bilen skal være indregistreret første gang før 2006, og den skal være afmeldt i Motorregistret. Der må ikke tidligere været udbetalt godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT. Derudover skal bilen opfylde de krav, der ellers er for at få udbetalt skrotpræmie, jf. bilskrotbekendtgørelsen.

Dieselpuljen udbetales efter først-til-mølle. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til i alt 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt – og senest 31. december 2021. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner.

Bilen må ikke eksporteres eller indregistreres i et andet land.

Ansøgning og udbetalingen foregår efter præcis samme metode som ved alle andre biler. Det betyder, at du kan begynde skrotningen online på borger.dk eller virk.dk med dit NemID. Her vælger du en godkendt ophugger eller forhandler på en liste, før du kører derned og afmelder bilen. Du kan dog også klare skrotningen digitalt nede hos en godkendt ophugger eller forhandler. I begge tilfælde får du automatisk skrotningsattesten i din e-Boks og skrotningspræmien på din NemKonto nogle dage senere.

Dieselpuljen åbner 6. april 2021, og fortsætter indtil midlerne er opbrugt – og senest til 31. december 2021.
Dieselpuljen udbetales efter først-til-mølle. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner.

Skrotningsgodtgørelsen udbetales automatisk til din NemKonto. Det tager normalt et par dage, før pengene er til rådighed på din konto.

Der er afsat 100 millioner kroner (inklusive administration) i puljen til dieselbiler indregistreret første gang før 2006. Det svarer til forhøjet godtgørelse til 34.642 biler. Puljen udbetales efter først-til-mølle, og forsætter indtil midlerne er opbrugt – og senest til d. 31. december 2021.

Du kan begynde skrotningen online på borger.dk eller virk.dk med dit NemID. Her vælger du en godkendt ophugger eller forhandler på en liste, før du kører derned og afmelder bilen. Du kan dog også klare skrotningen digitalt nede hos en godkendt ophugger eller forhandler. I begge tilfælde får du automatisk skrotningsattesten i din e-Boks og skrotningspræmien på din NemKonto nogle dage senere.
Bilen skal desuden være afmeldt i Motorregisteret.

Forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er opbrugt – og senest d. 31. december 2021. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner.

Se listen over godkendte ophuggere. Det er et lovkrav, at du bruger en godkendt ophugger, forhandler eller autoværksted. Hvis du ikke vælger en godkendt ophugger, forhandler eller autoværksted, har du ingen sikkerhed for, at bilen får en korrekt miljøbehandling. Uden den er der en stor risiko for forurening af miljøet med olie, benzin, bly eller saltsyre.

Ifølge loven skal du vælge en godkendt autoophugger eller forhandler. Find listen på digitalskrotning.dk. Det er samtidig den bedste garanti for, at din bil miljøbehandles korrekt uden at gøre skade på miljøet.

Bilen skal være afmeldt i Motorregistret, når den skrottes.

Bilen skal være afmeldt efter d. 30. juni 2000, jf. bilskrotbekendtgørelsens §25, stk. 2.

Nej, det er sidst-registrerede ejer af bilen, der har krav på skrotningsgodtgørelsen. Man kan godt være juridisk ejer uden at være sidst-registret ejer, og i dette tilfælde har den juridiske ejer ikke krav på skrotningsgodtgørelse. Hvis du ansøger uden at være sidst-registrerede ejer, udbetales godtgørelsen som udgangspunkt ikke – heller ikke til den, der måtte være sidst-registrerede ejer.

Nej, bilen skal være indleveret til skrotning tidligst den dag, hvor puljen åbner, dvs. d. 6. april 2021. Det betyder, at skrotningen tidligst kan oprettes d. 6. april 2021 i det digitale system, før der kan anmodes om forhøjet godtgørelse.

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du bede autoophuggeren om at oprette skrotningssagen for dig. Det kræver, at du har en bekræftelse fra kommunen, hvorfra det fremgår, at du er fritaget fra digital post. Derudover skal du også fremvise dokumentation for ejerskabet over bilen og identifikation for, hvem du er. Dette kan f.eks. være registreringsattesten eller en slutseddel, samt kørekort eller sundhedskort. Autoophuggeren vil bede dig om at underskrive en tro- og loveerklæring. Autoophuggeren vil herefter vedlægge dokumentationen til sagen i det digitale system (DUS). For yderligere vejledning kan du kontakte Dansk Producentansvars System, som anviser hvordan anmodningen skal indgives.

Som hovedregel udbetales skrotningspræmien til den sidst registrerede ejer.

Er du ikke sidst registrerede ejer, men for eksempel bobestyrer eller nærmeste pårørende til en alvorlig syg bilejer, kan du ansøge om skrotningsgodtgørelse i det digitale system.

Der kan søges dispensation i helt særlige tilfælde. Dette foregår ligeledes i det digitale system, hvor du kan beskrive de særlige forhold, der gør sig gældende – herunder hvordan og hvorfor bilen er købt, og hvorfor du ønsker at skrotte bilen.