PCB og sundhed

PCB står for PolyChlorerede Biphenyler. PCB er et POP-stof, som står for Persistent Organic Pollutants. Det er et meget problematisk og uønsket stof. POP-stoffer er karakteriseret ved deres giftige egenskaber, de nedbrydes meget langsomt i naturen og ophobes i levende organismer.

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed. PCB anses ikke for at være akut giftigt, men hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. PCB, som ophobes i kroppen, kan blandt andet virke hormonforstyrrende, skade de indre organer, påvirke immun- og nervesystemet og øge risikoen for diabetes. WHO har klassificeret PCB som kræftfremkaldende hos mennesker.

Spædbørn, gravide og ammende er særligt udsatte i forhold til PCB.