PCB i lysstofarmaturer

PCB står for PolyChlorerede Biphenyler og er et giftstof, som nedbrydes langsomt.

PCB har været anvendt i små kondensatorer, der kan sidde bag lysstofrør. Det blev i slutningen af 1986 forbudt at anvende PCB i kondensatorer, men du vil stadig kunne finde kondensatorer med PCB i gamle lamper med lysstofrør. PCB har også været anvendt i byggematerialer som elastiske fuger og maling. Den anvendelse blev forbudt i 1976.

 • Hvis lampen er fra 1986 eller tidligere. Man kan nogle gange se årstallet på kondensatoren.
 • Hvis lysstofrørets diameter er mere end 1,6 cm.
 • Hvis der siver PCB ud fra kondensatoren. Det ligner olie.
 • Du bør som minimum bære egnede beskyttelseshandsker, når du undersøger, om armaturet har en kondensator, som indeholder PCB.

En kondensator ligner ofte et batteri og kan være cylinderformet eller firkantet. 

""    ""    Firkantet kondensator

Armatur med gammel kondensator

 • Hvis du har fundet ud af, at der er risiko for PCB i dine gamle lysstofarmaturer, bør lysstofarmaturerne selvfølgelig fjernes.
 • Hvis du har mistanke om, at kondensatoren er utæt, bør du kontakte en elektriker, som kan fjerne kondensatoren og armaturet for dig.
 • Hvis du selv vil fjerne kondensatoren eller et lysstofarmatur, som er forurenet med PCB, kræver det egnet sikkerhedsudstyr. Du bør både bære heldækkende kemikalieresistent overtræksdragt, nitrilhandsker og luftværn med kombinationsfilter A2P3.
 • Kondensatorer med PCB og lysstofarmaturer, der er forurenet med PCB er farligt affald og skal afleveres på genbrugsstationen. Kom kondensatoren og det forurenede lysstofarmatur i en lufttæt beholder, når du fragter den.
 • Hvis du er i tvivl, så kontakt din elektriker, som kan fjerne den, uden nogen bliver udsat for giften.
 • Ja, al anvendelse af PCB er i dag forbudt.
 • Det blev 1. november 1986 forbudt at anvende PCB i kondensatorer, men det findes stadig i ældre armaturer. 
 • Der kan trænge PCB-gas ud af små utætheder i kondensatorer og det kan være svært at se, om kondensatoren er helt tæt.
 • Hvis først der trænger PCB ud af en utæt kondensator, kan det blive dyrt at fjerne PCB fra bygningen.
 • Det kan koste mellem 500 og 5.000 kr. pr. m2 at rense et rum for PCB, så PCB-indholdet i luften kommer ned på et acceptabelt niveau.
 • Der kan findes PCB-holdige lysstofarmaturer i alle typer af bygninger.
 • Der findes ikke en opgørelse af hvor mange bygninger i Danmark, som kan have et lysstofarmatur med PCB.
 • I 2013 blev det vurderet, at der var op til 7 tons PCB tilbage i små kondensatorer i lamper med lysstofrør. Det svarer til i størrelsesordenen 300.000 kondensatorer. Det skal understreges, at der er tale om en usikker vurdering.