Tips om villaolietanke

En olietank holder ikke evigt, og risikoen for et olieudslip bliver større med alderen. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes, og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes.

Overjordisk olietank

Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes:

  • Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank
  • Som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår din tank skal udskiftes eller nedlægges
  • Der er forskellige frister for de forskellige typer af tanke

Se mere information om sløjfningsfrister