Grænsepant for drikkevarer i engangsemballage

Pant 1170x659.png

I juni 2015 indgik Danmark en pantaftale, ”Joint Statement”, med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og den tyske forbundsregering om opkrævning af enten tysk eller dansk pant ved køb af drikkevarer i engangsemballage, som sælges til danskere i de tyske grænsehandelsbutikker.

Baggrunden for pantaftalen er det miljøproblem, som både Danmark og Tyskland anerkender eksistensen af, nemlig at en stor volumen pantfrie drikkevare-emballager, der bringes ind i Danmark af danske forbrugere fra grænsehandlen, ikke bliver genanvendt i tilstrækkeligt omfang. Det betyder, at der i dag er et stort spild af ressourcer, hvilket pantaftalen forventeligt kan være medvirkende til at begrænse.

Grænsepantaftalen er ikke gennemført endnu, idet Dansk Erhverv i marts 2016 klagede til EU-Kommissionen over anvendelsen af eksporterklæringer, der muliggør salg af pantfri dåser i grænsehandelsbutikkerne. Hvis Dansk Erhverv for medhold i klagen, vil anvendelsen af eksporterklæringer forventeligt skulle bringes til ophør fra tysk side. Før EU Kommissionens holdning til klagen fra Dansk Erhverv er kendt, vil pantaftalen ikke blive implementeret.