Tips til bortskaffelse af brugt og ubrugt fyrværkeri

Når fyrværkeri lander på jorden efter affyring, karakteriseres det som affald. Brugt fyrværkeri må gerne komme i skraldespanden til dagrenovation. Mens lovligt ubrugt fyrværkeri skal afleveres på genbrugsstationen til 'farligt affald'.

Kontakt din kommune for at få oplyst, hvor du kan aflevere dit fyrværkeri. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri. Lovligt fyrværkeri er mærket enten med et SIK-nummer, BRS-nummer eller er CE-mærket. Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning, er det ulovligt og må ikke afleveres på genbrugsstationen. Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal der rettes henvendelse til politiet, som sørger for, at det bliver hentet. Det må ikke afleveres på politistationen.

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det er Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for fyrværkeriets tekniske sikkerhed. Det vil sige, at det er Sikkerhedsstyrelsen, der stiller krav om form, funktion, konstruktion og mærkning af fyrværkeri.

Læs mere om fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.