Danmark uden affald: Hvad betyder det for dig?

Læs, hvad ressourcestrategien for affaldshåndtering - Danmark uden affald - betyder for dig som borger.

Med ressourcestrategien ”Danmark uden affald” vil regeringen sætte skub i en bevægelse fra et ”forbrug og forbrænd”-Danmark over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

Strategi for affaldshåndtering

Plan for affaldshåndtering 2013-2018

Men hvad betyder strategien for dig som borger?

Flere skraldespande gør det nemmere at sortere

Først og fremmest har Danmark uden affald et vigtigt mål om at genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald i 2022. Det kræver, at vi hver især bidrager til at sortere affaldet – men også, at det bliver gjort nemt at sortere.

Mange danskere vil derfor få mulighed for at sortere i flere eller opdelte skraldespande. Hvordan og hvor mange vil variere, da der er forskel på for eksempel pladsen i huse og lejligheder, og det er op til den enkelte kommune at skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold.

Som en del af ressourcestrategien vil regeringen tage initiativ til at finde frem til enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

Billigere affaldsbehandling

Ressourcestrategiens initiativer giver ifølge en samfundsøkonomisk analyse en betydelig velfærdsøkonomisk gevinst for Danmark, uden det behøver blive dyrere for den enkelte borger. Men det er forskelligt, hvordan den enkelte borger vil opleve ændringer i renovationsgebyret, fordi der allerede i dag er store lokale forskelle på affaldshåndteringen.

Samtidig skal forbrændingssektoren moderniseres, og vi kan ifølge nye beregninger effektivisere for 380 mio. kr. årligt, og det kan gøre affaldsforbrænding billigere for forbrugerne på sigt.

Stadig fjernvarme til alle

Affaldsforbrænding giver i dag omkring 20 % af landets fjernvarme, men hvad vil der ske, når mere affald skal gå til genanvendelse i stedet for forbrænding? Umiddelbart er der ingen grund til bekymring, fordi Danmark uden affald tager højde for energiforholdene.

Strategien sigter efter en gradvis omlægning i takt med, at kapaciteten for alternativ varme i form af biogas udbygges. Kommunerne har altså god tid til at planlægge en ændret varmeforsyning på sigt, så du ikke kommer til at fryse eller mangle varme som fjernvarmekunde.

Generelt vil ressourcestrategien komme danskerne til gode, både økonomisk og for vores fælles miljø.