Nespresso kaffekapsler

Etableringsdato:

01.09. 2014

Virksomhed der etablerer tilbagetagningsordningen:

NESPRESSO DANMARK , Fairway House, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Nespresso Kaffekapsler lavet af aluminium.

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Brugeren kan aflevere kaffekapslerne i 3 Nespresso butikker og 28 andre udsalgssteder i Danmark. Det er kun Nespresso Kaffekapsler som kan afleveres.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner:

Ved lancering er ordningen ikke landsdækkende, men vi vil udvikle indsamlingsmetoderne således at den i løbet af 2015 bliver landsdækkende.

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Kaffe og aluminium separeres. Aluminium genanvendes til produktion af nyt aluminium og kaffen nyttiggøres.

Livscyklusscreening (ikke obligatorisk)

NA

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

www.nespresso.dk