Nespresso kaffekapsler - erhverv/B2B

Etableringsdato:

08.04.2015

Virksomhed der etablerer tilbagetagningsordningen:

Premium Coffee Denmark ApS, Rygaards Alle 133, 2900 Hellerup

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Nespresso erhvervskapsler der er lavet af aluminium

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Kaffekapslerne kan afleveres i 3 Nespresso butikker og 28 andre udsalgssteder i Danmark. Derudover kan der etableres afhentning direkte hos firmaet, afhængig af om det kan betale sig. Det er kun Nespresso kaffekapsler som kan afleveres.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner:

Løsningen er landsdækkende.

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Kaffe og aluminium separeres. Aluminium genanvendes til produktion af nyt aluminium og kaffen nyttiggøres.

Livscyklusscreening (ikke obligatorisk)

n/a

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

www.nespresso.com/pro