Emballage, producentansvar og oprydningsansvar

Nye regler om udvidet producentansvar for emballage og oprydningsansvar for engangsplastik skal træde i kraft senest i 2025 (oprydningsansvar for cigaretter senest i 2023), jf. direktivkrav.

Regeringen har nedsat et Samarbejdsforum for producentansvar (SAF) med repræsentanter fra erhvervsorganisationer og kommuner. Deltagerkredsen er Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, KL og Dansk Affaldsforening. SAF har haft til formål at give anbefalinger og løsningsforslag til udmøntning af de nye producentansvarsordninger i Danmark.

SAF færdiggjorde sine anbefalinger i juni 2021.

Læs anbefalingerne.