Krav om indsamling i detailhandlen

Det følger af WEEE-direktivets artikel 5, stk. 2c, at medlemsstaterne kan undlade at implementere direktivets krav om indsamling af meget småt elektronikaffald (WEEE)  i detailforretninger, såfremt en vurdering viser, at alternative eksisterende indsamlingsordninger sandsynligvis er mindst lige så effektive.

Danmark har gjort brug undtagelsesmuligheden. Et krav for at gøre brug af denne er, at medlemslandet gør sin vurdering offentlig tilgængelig: