Producentansvar for affald

Reglerne om producentansvar gælder for elektronik, batterier og biler. Supplerende findes en frivillig tilbagetagningsordning.