Godkendelse og registrering i Affaldsregistret

""

I skal godkendes og registreres i Affaldsregistret for at blive indsamlingsvirksomhed, og altså for at kunne overtage ansvaret for behandlingen af genanvendeligt erhvervsaffald.

Hvis I bliver godkendt som indsamlingsvirksomhed, får I også samtidig mulighed for at fungere som transportør. De betyder, at I både kan tilbyde at overtage ansvaret for behandlingen af affald som indsamlingsvirksomhed eller tilbyde at transportere affald for andre uden at overtage ansvaret for det. Hvis I kun transporterer affald for andre uden at overtage ansvaret, er det dem, der vælger, hvor affaldet skal køres hen. Du kan læse nærmere om overtagelsen af ansvar og kravene til aftalen om overtagelse af ansvar her.

I skal søge om godkendelse via www.virk.dk , hvor I logger ind med virksomhedens Nem ID.

I skal i ansøgningen vælge, hvilke affaldsfraktioner I håndterer.

I skal ansøge for hvert P-nummer, som I vil drive indsamlingsvirksomhed fra.

I skal markere om I har forbehandling på det enkelte anlæg (P-nummer). Hvis I har det, skal I indsende en gældende miljøgodkendelse til   for anlægget. I de situationer, hvor anlægget ikke kræver en miljøgodkendelse, skal I i stedet indsende en beskrivelse af håndteringen af affaldet på anlægget.

Miljøstyrelsen kan afvise jeres ansøgning eller tilbagekalde jeres godkendelse, hvis I groft eller flere gange håndterer genanvendeligt erhvervsaffald forkert.

Hvis der sker ændringer af jeres virksomhed i forhold til det, I har skrevet i ansøgningen, har I pligt til at opdatere oplysningerne i Affaldsregisteret senest 14 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Det kan f.eks. være fordi I begynder at håndtere nye affaldsfraktioner eller der er indført forbehandling. I bliver ikke opkrævet et gebyr for at foretage ændringer.

Jeres godkendelse gælder i 5 år. Efter 5 år skal I derfor igen søge om godkendelse.

I skal betale et godkendelsesgebyr, et registreringsgebyr, og et årligt gebyr. Hvis I også skal registreres i Affaldsregistret som f.eks. mægler, skal I betale et gebyr pr. type af virksomhed (kategori) i bliver registreret som. I skal kun betale gebyr for hvert CVR nr. i hver kategori I er registreret, også selvom I har flere P-numre. 

Søg om optagelse

Du kan søge om optagelse via hjemmesiden her

P-nummer

hører til virksomhedens CVR-nummer. P-nummeret siger bl.a., hvor virksomheden er placeret.