Regulativer

Kommunerne har tre regulativer for deres affaldsordninger – ét generelt for husholdninger og ét generelt for erhverv og endeligt ét selvstændigt regulativ for jord, som er affald. 

I regulativerne beskrives de affaldsordninger, der findes i den pågældende kommune. Her er f.eks. fastsat, hvor erhvervsaffald til forbrænding og deponering må afleveres og adgangen til genbrugspladser er også fastsat her.

Alle kommunernes regulativer på affaldsområdet kan findes i en fælles database. Databasen hedder NSTAR og kan findes.