Sortering og forbehandling

Et behandlingsanlæg skal have en miljøgodkendelse til at håndtere de affaldsfraktioner, der er tale om. Det kan f.eks. være godkendelse til sortering eller forbehandling.

Behandlingsanlægget skal også være registreret i Affaldsregistret for at kunne modtage de affaldsfraktioner, som der er tale om. Du kan finde mere om Affaldsregistret her.

Behandlingsanlægget er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, f.eks. på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Elektronikskrot
Der er en særregel omkring selektiv behandling af elektronikskrot, hvor der er krav til at specielle stoffer, blandinger og komponenter skal sorteres ud. Du kan se, hvilke stoffer, blandinger og komponenter der er tale om i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Mere om selektiv behandling af elektronik

Der kan findes mere i elektronikaffaldsbekendtgørelsen via linket her