Elektronikaffald

Hvorfor er der særlige regler for elektronikaffald?

Elektronikaffald indeholder mange materialer, f.eks. metaller, som er værdifulde. Der kan dog også være stoffer og materialer i elektronikaffald, der kan belaste miljøet og som ofte kan være farlige.

Der er fastsat høje krav til indsamling, nyttiggørelse og genanvendelse af elektronikaffaldet, og kravene er stigende og gælder i alle EU-lande. Det stiller derfor store krav til, at elektronikaffaldet bliver indsamlet korrekt.

Hvem er ansvarlig for elektronikaffaldet?

Der er producentansvar for elektronikaffald. Producenterne af elektronikprodukterne har derfor ansvaret for at tage elektronikaffaldet retur og sørge for, at alle materialer bliver håndteret forsvarligt.

I Danmark er det Dansk Producentansvar (DPA), som står for administrationen af producentansvarsordningerne, herunder for elektronikaffald.

DPA vejleder også om reglerne for elektronikaffald. Se deres kontaktoplysninger.

I praksis bliver elektronikaffald, som har været brugt i husholdninger indsamlet af butikker og kommuner og videregivet til producenter eller deres kollektive ordninger.

Hos affaldsproducerende virksomheder er det mest almindeligt, at de selv finder en aktør at aflevere affaldet til, idet reglerne for erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og erhvervsaffald egnet til forbrænding også gælder her.

Hvad er en kollektiv ordning?

Begrebet "kollektiv ordning" har en særlig betydning ved produktansvarsordninger. En kollektiv ordning er i denne sammenhæng en privat virksomhed, der mod betaling tilbyder den enkelte producent at udføre nogle af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret. Det kan f.eks. være indsamlingen, administrationen m.v.

Hvad må og skal I som indsamlingsvirksomhed?

Reglerne for indsamling af erhvervselektronikaffald følger regler for erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og til forbrænding, se kapitel 2 i dette materiale.

Det betyder, at du ikke må indsamle husholdningselektronikaffald direkte hos husholdningerne. Som indsamlingsvirksomhed kan du indsamle elektronikaffald på vegne af en producent eller en kollektiv ordning.

Reglerne for indsamling af husholdningselektronikaffald følger reglerne for indsamling af andet husholdningsaffald, se kapitel 7 i dette materiale.

Som indsamlingsvirksomhed er I forpligtede til at håndtere elektronikaffaldet miljømæssigt forsvarligt og på en sådan måde, at flest mulige materialer i elektronikaffaldet kan genanvendes.

Vær opmærksom på, at nogle gange er elektronikudstyr ikke affald – men derimod en brugt vare, som kan gå til direkte genbrug. Der gælder særlige regler for brugt elektronikudstyr, bl.a. i forbindelse med eksport, hvilke uddybes nedenfor.

Dansk Producentansvar

Tlf.: 39 15 51 61

Mail: Obfuscated Email

Gå til producentansvar.dk

Registering

HUSK, at I skal registreres i Affaldsregistreret som ”Indsamlingsvirksomhed med forbehandling”, hvis I selv sorterer elektronikaffaldet.