Farligt affald

Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affald kan f.eks. være sundhedsfarligt eller skadeligt for miljøet. Det kan også være  brandfarligt eller eksplosivt.

I Listen over affald, som findes i affaldsbekendtgørelsens Bilag 2, er farligt affald markeret med fed skrift.

Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald (til materialenyttiggørelse) og ikke-genanvendeligt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. Som virksomhed må du hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen. Hvis du producerer mere end 200 kg farligt affald, skal det farlige affald afleveres til den af kommunen anviste virksomhed (behandlingsanlæg eller modtagestation).

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som du selv vælger.

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan f.eks. være:

  •          Blybatterier
  •          Olieaffald
  •          Shredderaffald
  •          Frostsikringsvæske
  •          Stenuld

At det farlige affald er genanvendeligt betyder ikke nødvendigvis, at der er behandlingsanlæg der kan/vil modtage affaldet.

Vær opmærksom på, at der er forbud mod at fortynde farligt affald, så det ikke længere er farligt. Man må heller ikke blande farligt affald med andet farligt affald eller ikke-farligt affald, medmindre at kommunen har givet tilladelse til det.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det affald, du står med, er farligt eller ej, så kontakt kommunen.

Hvis du har farligt affald på virksomheden, så vær opmærksom på, at der er særlige regler for, hvor meget farligt affald du må have, og hvordan det skal være opbevaret, emballeret og mærket.

Affaldsbekendtgørelsen

Du kan finde den via linket her