Liste

Reglerne for eksport af affald er ikke kun forskellige efter hvilket land, I vil eksportere til. Reglerne afhænger også af om det affald, I ønsker at eksportere, står på en af listerne til Transportforordningen, og hvilken liste affaldet står på.

Der er to affaldslister til transportforordningen:

 1. En "grøn" liste
 2. En "orange" liste

Man taler derfor om:

 • Grønlistet affald
  Affaldstyper, der er miljømæssigt og håndteringsmæssigt uproblematiske, som ikke indeholder farligt affald, og som specifikt er nævnt i Bilag III, III A og III B i Transportforordningen. Brugte aviser er f.eks. grønlistet affald.
 • Orangelistet affald
  Problematiske affaldstyper, som er nævnt i Bilag IV i Transportforordningen Det er f.eks. farligt affald og restprodukter fra affaldsforbrænding.
 • Ulistet affald
  Alt andet affald.

Når I skal vurdere om det affald, I vil eksportere, står på den grønne eller orange liste, skal I vide, at affaldet udtrykkeligt skal være nævnt på listen.

Affaldet skal passe præcist med beskrivelsen under én indgang (kode) på en af listerne og ikke indeholde eller være forurenet med andre stoffer eller materialer. F.eks. er alle materialerne i en udtjent kunstgræsbane (plastik, gummi og sand) ikke nævnt under indgang B3010 - plastaffald - på den grønne liste, og banen er derfor ikke grønlistet affald men ulistet affald.

Hvis det affald, I vil eksportere, består af f.eks. 2 materialer, som godt nok begge står på den grønne liste men ikke under samme indgang, er det ikke grønlistet affald. Det gælder f.eks. plastbøjler (B3010) blandet med papkasser (B3020). Plastbøjler blandet med papkasser er derfor ulistet affald.

Kun i ganske få tilfælde kan blandinger være grønlistet affald, men det kræver, at blandingen specifikt er nævnt i bilag III A.

Affaldet må heller indeholde farlige stoffer. F.eks. må rent nedknust beton (B2040) ikke indeholde PCB over 0,1 mg/kg.

Vurderingen af, om affald står på den grønne eller orange liste, er en form for klassificering af affald. Hvis I er i tvivl om hvilken klassificering affaldet har, skal I kontakte kommunen. Det er nemlig kommunen, der har ansvaret for at klassificere affaldet. Dette gælder også for ikke-farligt affald til materialenyttiggørelse, f.eks. papir, pap og plast.

Du kan læse mere om klassificering af affald her

Transportforordningen

Du kan finde den via linket her