Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den lov, der generelt regulerer miljøområdet, og som indeholder de overordnede og generelle krav til luft, vand, affald m.v.  Miljøbeskyttelsesloven definerer også, hvem der har ansvar for håndteringen af affaldet.

Der er to aktører, der har ansvar for håndtering (herunder behandling) af affaldet i Danmark:

  • Kommunerne har ansvaret for alt affald fra husholdninger (herunder også driften af genbrugspladser) samt alt affald til forbrænding og deponering både fra husholdninger og virksomheder.
  • Virksomhederne har selv ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald

Kommunernes håndtering af affaldet finansieres via de kommunale gebyrer. Virksomhederne bærer selv omkostningerne for håndteringen af deres genanvendelige affald. Enten ved selv at håndtere det eller ved at betale andre virksomheder (f.eks. indsamlingsvirksomheder) for at håndtere det.

Et grundlæggende princip i miljøbeskyttelsesloven er ”forureneren betaler-princippet”. Princippet betyder, at det er den, som enten har forurenet omgivelserne eller som kan komme til at gøre det, der skal betale for at rydde op eller for at undgå at forureningen sker. Det er f.eks. derfor, at de kommunale ordninger for håndtering af affald skal målrettes de forskellige brugere af ordningerne og kun dække de faktiske omkostninger til at håndtere affaldet.

Miljøbeskyttelsesloven

Gå til Miljøbeskyttelsesloven