Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den lov, der generelt regulerer miljøområdet og som indeholder de overordnede og generelle krav til luft, vand, affald m.v. Miljøbeskyttelsesloven definerer også, hvem der har ansvar for håndteringen af affaldet. Læs Miljøbeskyttelsesloven.

Der er to aktører, der har ansvar for håndtering (herunder behandling) af affaldet i Danmark:

  • Kommunerne har ansvaret for alt affald fra husholdninger (herunder også driften af genbrugspladser) samt alt affald til forbrænding og deponering både fra husholdninger og virksomheder.
  • Virksomhederne har selv ansvaret for det erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Kommunernes håndtering af affaldet finansieres via de kommunale affaldsgebyrer. Virksomhederne bærer selv omkostningerne for håndteringen af deres erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Enten ved selv at håndtere det eller ved at betale andre virksomheder for at håndtere det (det kunne f.eks. være indsamlingsvirksomheder).

Et grundlæggende princip i miljøbeskyttelsesloven er "forureneren betaler-princippet". Princippet betyder, at det er den som har forårsaget forureningen, der skal rydde op eller betale for at få ryddet op. Det er f.eks. derfor, at de kommunale ordninger for håndtering af affald skal målrettes de forskellige brugere af ordningerne og kun dække de faktiske omkostninger til at håndtere affaldet.

Miljøbeskyttelsesloven

Gå til Miljøbeskyttelsesloven.