Affaldsdirektivet

Hvad der er affald, og hvordan affald håndteres, er et fælleseuropæisk anliggende.

EU har fastsat de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet og andre regler for specifikke affaldsfraktioner og overførsel af affald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelsen, men skal også sikre, at de virksomheder, som beskæftiger sig med affald, har så ens vilkår som muligt.

Dansk lovgivning udfylder de overordnede EU-rammer. Nogle regler er fælles i EU, andre er udtryk for et nationalt valg ved omsætning til nationale regler. Det er den danske lovgivning, der skal følges i Danmark. Eneste undtagelse er såkaldte europæiske forordninger, som f.eks. transportforordningen, da disse gælder direkte i landene sammen med af landenes egen lovgivning.

Et centralt emne i affaldsdirektivet er affaldshierarkiet, som angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste samlede miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Affaldshierakiet ser sådan ud (i prioriteret rækkefølge):

  1. Forebyggelse . Tiltag der reducerer mængden af affald, der produceres.
  2. Forberedelse med henblik på genbrug . Genstande, der er blevet til affald vaskes, renset eller klargøres på anden måde, så de kan sælges igen som produkter. Fx gamle mursten eller vinflasker.
  3. Genanvendelse . Materialet i produkter anvendes igen i produktionen af nye produkter bestående af samme materiale. Fx omsmeltning af glas til produktion af nye flasker, eller nedknust gips til nye gipsplader.
  4. Anden nyttiggørelse . Fx Forbrænding med energiudnyttelse, men også anden materialenyttiggørelse som f.eks. nedknust beton som erstatning for grus under en ny vej.
  5. Bortskaffelse . Fx deponering

Der er udarbejdet en vejledning på engelsk, som handler om fortolkningen af de vigtigste bestemmelser i affaldsdirektivet. 

Affaldsdirektivet

Gå til affaldsdirektivet

Vejledning

Link til engelsk vejledning