Informationssøgning

I affaldsdatasystemet kan der trækkes informationer om affaldsmængder og behandling i Danmark. Søg i affaldsdatasystemet.

Det kan være i form af generelle statistiske informationer om affald indsamlet og behandlet i Danmark uden oplysninger om, hvor meget den enkelte virksomhed har håndteret.

Derudover kan I søge oplysninger om, hvad der er indberettet om jeres egen virksomhed. Yderligere kan I søge på informationer om det affald, I selv har indberettet.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om mængder og behandling for det affald, som de selv har produceret. For at søge på oplysninger om ens egen virksomhed kræver det, at man logger på med sin virksomheds Nem ID.

Man kan ikke finde oplysninger om affald, som andre aktører har produceret, indsamler eller behandlet. Det betyder, at der er fuld fortrolighed om de oplysninger, som jeres virksomhed har indberettet.

Læs vejledning for brug af affaldsdatasystemet.