Affaldsdatasystemet (ADS)

Affaldsdatasystemet er en webbaseret database med oplysninger om mængder, typer, kilder og behandlingsform for affald håndteret i Danmark herunder import og eksport.

Informationerne i Affaldsdatasystemet skal bruges til national statistik, til EU indberetninger, kommunal affaldsplanlægning og tilsyn. Samtidigt er det også en del af grundlaget for national regulering og myndighedsbehandling.

Informationerne i Affaldsdatasystemet bliver dannet ud fra de oplysninger om mængder, typer og behandling, som indsamlere og modtageanlæg har indberettet.

I Affaldsdatasystemet kan man både søge på generelle informationer om affald håndteret i Danmark og på affaldsmængder, som din egen virksomhed har håndteret eller fået håndteret af andre.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om deres eget affald, f.eks. om type, indsamlere og modtagere af dette affald.

Indsamlingsvirksomheder og behandlingsanlæg skal indberette til Affaldsdatasystemet minimum en gang om året og senest 15. februar i det følgende kalenderår.

Affaldsdatasystemet

Du kan finde det via linket her

Indberetning

Du skal altså indberette for 2018 senest den 15. februar 2019