Affaldsdatasystemet (ADS)

Affaldsdatasystemet er en webbaseret database med oplysninger om mængder, typer, kilder og behandlingsformer for affald håndteret i Danmark herunder import og eksport.

 

Informationerne i Affaldsdatasystemet skal bruges til national statistik, EU indberetninger, kommunal affaldsplanlægning og tilsyn. Samtidig er det også en del af grundlaget for national regulering og myndighedsbehandling.

Miljøstyrelsen og den relevante kommune har derfor adgang til de indberettede data.

Informationerne i Affaldsdatasystemet bliver dannet ud fra de oplysninger om mængder, typer og behandling, som indsamlere og modtageanlæg har indberettet.

I affaldsdatasystemet kan man både søge på generelle informationer om affald håndteret i Danmark og på affaldsmængder, som ens egen virksomhed har håndteret eller fået håndteret af andre.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om deres eget affald, f.eks. om type og indsamlere.

 

Indsamlingsvirksomheder og behandlingsanlæg skal indberette til Affaldsdatasystemet minimum en gang om året og senest 1. marts i det følgende kalenderår.

 

Den manuelle indberetning til Affaldsdatasystemet kan tilgås her.

Bekendtgørelsen der danner rammen for affaldsdatasystemet kan findes her.

Affaldsdatasystemet

Du kan finde det via linket her

Indberetning

Du skal altså indberette for 2021 senest den 1. marts 2022