Affaldsdatasystemet (ADS)

Affaldsdatasystemet er en webbaseret database, der samler informationer om affaldsstrømme i Danmark. Det indberettet affaldsdata indeholder blandt andet oplysninger om mængder, typer, affaldskilder og behandlingsformer for affald håndteret i Danmark, herunder også import og eksport.

Informationerne i Affaldsdatasystemet skal bruges til national statistik, EU indberetninger, kommunal affaldsplanlægning og tilsyn. Samtidig er det også en del af grundlaget for national regulering og myndighedsbehandling.

Miljøstyrelsen og den relevante kommune har derfor adgang til de indberettede data.

Informationerne i Affaldsdatasystemet bliver dannet ud fra de oplysninger om mængder, typer og behandling, som indsamlere og modtageanlæg har indberettet.

I affaldsdatasystemet kan man både søge på generelle informationer om affald håndteret i Danmark og på affaldsmængder, som ens egen virksomhed har håndteret eller fået håndteret af andre.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om deres eget affald, f.eks. om type og indsamlere.

Indsamlingsvirksomheder og behandlingsanlæg skal indberette til Affaldsdatasystemet minimum en gang om året og senest 1. marts i det følgende kalenderår.

Gå til den manuelle indberetning til Affaldsdatasystemet.

Læs bekendtgørelsen, der danner rammen for affaldsdatasystemet.

Affaldsdatasystemet

Gå til affaldsdatasystemet.