Transportører af affald til import eller eksport

Der er nogle krav til transportørerne, som kører med affaldet.

Transportører skal være registreret i Affaldsregistret, medmindre de kører med deres eget affald.

Nærmere oplysninger om Affaldsregistret kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad skal med i bilen:

Når den enkelte transport finder sted, skal transportformularen for den pågældende transport og alle samtykker (anmeldelsesformular stemplet i boks 20) med. Et samtykke er en kopi af anmeldelsesformularen med en kompetent myndigheds skriftlige samtykke og betingelser. Der er også et uddybende brev vedlagt et samtykke. Dette brev er forskelligt fra myndighed til myndighed.

Hver myndighed stempler og underskriver i boks 20. Det er en kopi af hvert af disse samtykker, der skal med. Dvs. går ruten fra Danmark via Tyskland til Holland, skal der i bilen være samtykke (anmeldelsesformular stemplet i boks 20) for både Danmark, Tyskland og Holland.

Nogle lande usteder ikke samtykke, men bruger i stedet begrebet "stiltiende samtykke". Der vil derfor ikke være et samtykke fra dette land/denne myndighed.

Sådan ser en transportformular ud: 

Transportformular

Transportformular med mouseover vejledning

Sådan ser et samtykke ud: Anmeldelsesformular