R12 og R13 operationer

I en R12 eller R13 operation, har Miljøstyrelsen brug for yderligere oplysninger i en anmeldelse end ved de andre operationer.

Hvad er en R12 operation? 

En R12 operation betyder at affaldet sendes til et behandlingsanlæg, der fortager en forbehandling af affaldet. Det kaldes også for en midlertidig behandling. Efter den midlertidige behandling sendes affaldet videre til en endelig behandling. For eksempel kan den midlertidige behandling bestå af, at affaldet sorteres i affaldsfraktioner og gøres klar til en endelig behandling på et andet behandlingsanlæg.

Hvad skal med i en anmeldelse/notifikation vedr. en R12 operation?

Ved en R12 operation skal det fremgå i en anmeldelse, hvilke affaldsfraktioner affaldet sorteres i samt hvilken videre behandling affaldsfraktioner går til. Oplysningerne kan med fordel noteres i et R12 skema.

Blanketter til en R12 operation:

Hvad er en R13 operation?

En R13 operation betyder at affaldet sendes til et midlertidig oplagring, men der foretages ikke en behandling af affaldet. Behandlingsanlægget fortager en oplagring af affaldet med henblik på at sende det videre til endelige behandlinger. For eksempel: Ved oplagring af et forbrændingsegnet affald, som går til R13 og efterfølgende til R1 på en række anlæg, skal anmeldelsen ledsages af oplysninger om den kapacitetsmængde, det enkelte R1 anlæg vil kunne modtage og forbrænde.

Hvad skal med i en anmeldelse/notifikation vedr. en R13 operation?

For eksempel kan der notificeres import af 5.000 ton RDF til R13 med efterfølgende distribution til 3 anlæg, hvor hvert anlæg har mulighed for at tage op til 3.000 ton af affaldet. 

Herefter vil det være muligt for R13-anlægget at videredistribuere alt efter aktuel kapacitet på de efterfølgende R1-anlæg, inden for rammen af hvert enkelt R1-anlæg. Rammen skal oplyses på forhånd og må ikke overskrides, da den har betydning for tilsynsmyndighedens vurdering af, om det enkelte R1-anlæg har kapacitet. Oplysningerne kan med fordel noteres i et R13 skema.

Blanketter til en R13 operation:

Hvis affaldet skal videre til endelig behandling i andet land, skal anmelder være opmærksom på følgende:

Hvis anmeldepligtigt affald skal videre til et andet land, skal der laves en ny anmeldelse for dette affald. Denne anmeldelse laves mellem landet hvor den midlertidige behandling foregår og landet hvor den endelige behandling foregår.

Hvis der efter den midlertidige behandling sendes grøntlistet affald videre indenfor EU, skal affaldet følges af et udfyldt Bilag VII fra Transportforordningen.