Blanketter til en anmeldelse

Her kan du downloade blanketter til en anmeldelse om import og eksport af affald.

Download anmeldelsesformularen (bilag 1A):

Anmeldelsesformular (Bilag 1A), i Word

Anmeldelsesformular (Bilag 1A), i PDF

Anmeldelsesformular (Bilag 1A) med mouseover-vejledning, i PDF

Anmeldelsesformular (Bilag 1A) (engelsk version), i Word


Download transportformularen (bilag 1B):

Transportformular (Bilag 1B), i Word

Transportformular (Bilag 1B), i PDF

Transportformular (Bilag 1B) med mouseover-vejledning, i PDF

Transportformular (Bilag 1B) (Engelsk), i Word


Download øvrige blanketter:

Kontrakt - ikke-midlertidig operation

Kontrakt - Ikke-midlertidig operation (Engelsk)

Kontrakt - eksport til lande der ikke er omfattet af OECD-beslutningen

Skabelon til fuldmagt

Power of attorney - English version (Skabelon til fuldmagt)

Erklæring om registrering i Affaldsregistret

Declaration of registration in the Danish Waste Register

Sikkerhedsstillelse

Collateral - Sikkerhedsstillelse (Engelsk version)

Sikkerhedsstillelse importsag uden for EU

Kautionistgaranti

Erklæring vedrørende destruktionspligtige stoffer og brændværdi (til brug ved R1 operationer)

Declaration regarding substances subject to destruction requirements and heating value (for R1 operations)

Varslingsskema

 

Yderligere blanketter til R12 og R13 operationer:

Kontrakt - Midlertidig operation efterfulgt af endelig behandling

Kontrakt - Midlertidig operation efterfulgt af endelig behandling (Engelsk)

R12 - Skema til midlertidig operation

R12 - Bekræftelse om import af brændbart affald

R12 - Form for temporary operations (engelsk version)

R12 - Confirmation letter on importing R1 (engelsk version)

R13 - Skema til midlertidig oplagring

R13 - Bekræftelse om import af brændbart affald

R13 - Form for temporary storage (engelsk version)

R13 - Confirmation letter on importing R1 (engelsk version)

 

Bestil et anmeldelsesnummer

Anmeldelsesnumre bestilles per mail ved at skrive til Obfuscated Email.

Få hjælp til udfyldelse af en anmeldelse.

Miljøstyrelsen har udviklet en trin for trin vejledning til udfyldelse af en anmeldelse.