Om anmeldepligtigt affald

Er dit affald anmeldepligtigt?

I listen over anmeldepligtigt affald, kan du undersøge om dit affald er anmeldepligtigt. 

Vejledning til udfyldelse af en anmeldelse

Her bliver du guidet igennem hvordan du udfylder anmeldelsesformularen (bilag 1A) og transportformularen (bilag 1B) fra Transportforordningen samt hvilke obligatoriske bilag der skal følge med.

Digital blanket til eksportanmeldelser

Miljøstyrelsen har gjort det lettere for dig, at udfylde din anmeldelse digitalt gennem virk.dk.

R12 og R13 operationer

Ved en R12 og en R13 operation er der nogle felter på anmeldelsesblanketten (bilag 1A), der skal udfyldes lidt anderledes og der skal anvendes nogle flere blanketter. 

Blanketter til en anmeldelse

Her kan du downloade anmeldelsesformularen (bilag 1A) og transportformularen (bilag 1B) fra Transportforordningen samt yderligere blanketter til din anmeldelse.

Tekniske vejledninger

I de tekniske vejledningerne kan du læse om hvilke krav til dokumentation Miljøstyrelsen kræver i forhold til hvilken affaldsfraktion der skal eksporteres eller importeres.

Hvordan indsendes en anmeldelse til Miljøstyrelsen?

Her får du et overblik over hvordan du indsender en anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Sagsbehandling af sager om import og eksport

Miljøstyrelsen forventer i øjeblikket at kunne begynde sagsbehandlingen af anmeldelser om import og eksport af affald inden for ca. 5 arbejdsuger efter modtagelse af anmeldelsen.

Samtidig kan det oplyses, at der vil kunne gå yderligere op mod to uger fra sagsbehandlingen påbegyndes, til I hører nærmere fra os, idet anmeldelsen i denne periode gennemgås af den tilknyttede sagsbehandler og tekniker. 

Vi kan ikke oplyse om, hvor lang tid der samlet går, før anmeldelsen er endeligt godkendt af de involverede myndigheder. Dog vil en fuldt oplyst sag have en kortere sagsbehandlingstid end en anmeldelse med manglende oplysninger. Miljøstyrelsen opfordrer til, at anmeldere anvender trin for trin vejledningen til udfyldelse af en anmeldelse.

Gebyr for behandling af en anmeldelse

Anmelder skal betale et gebyr for Miljøstyrelsens og eventuelt andres myndigheders sagsbehandling.

Gebyret for sagsbehandling af en notifikation/anmeldelse er i 2023 kr. 34.017,-