Eksport af grønlistet affald til Kina

Det er enhver eksportørs eget ansvar at holde sig opdateret med gældende regler. Dette gælder for såvel EU-regler som nationale regler.

Krav fra EU

Eksporten skal følge proceduren i Transportforordningens (nr. 1013/2006) artikel 18, og affaldet skal derfor ledsages af Transportforordningens bilag VII, ligesom det er udgangspunktet  ved enhver anden eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande.

I Kommissionens forordning nr. 1418/2007 (kaldet "den grønne forordning") findes under hvert land en liste over grønlistet affald, hvor affaldet er opdelt i fire kolonner, a – d (se mere om de enkelte kolonner i forordningen og på siden om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande).

Der optræder intet affald i kolonne b og c for eksport til Kina. De fraktioner, der findes i kolonne a, er der forbud mod at eksportere, og dem, der findes i kolonne d, kan eksporteres fra EU i henhold til artikel 18 i Transportforordningen, men skal desuden følge nationale regler i importlandet.

Læs mere om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande

EU kommissionens hjemmeside Waste shipment
EU kommissionens hjemmeside Waste shipment - questionnaires

 

Særlige krav ved eksport til Kina og Hongkong

Ud over kravene i den grønne forordning, stiller henholdsvis Kinas og Hongkongs miljømyndigheder visse yderligere krav til import. Inden der overføres grønlistet affald til Kina og Hongkong, er det derfor vigtigt at tage kontakt til de respektive miljømyndigheder for at undgå, at affaldet bliver afvist, når det kommer frem.

Myndigheder i Kina og Hongkong indførte 1. januar 2018 forbud mod import af visse typer affald, bl.a. plastaffald, restaffald fra stålproduktion, samt tøj og garnrester.

De respektive miljømyndigheder har adviseret Miljøstyrelsen om, at de indfører nye restriktioner (forbud) på papiraffald fra udgangen af 2020.

Herudover importerer Hongkong ikke papiraffald, da det ikke er muligt at facilitere genanvendelse. Det er dog muligt at eksportere grønlistet papiraffald via Hongkong, til andre steder hvor papiraffald vil kunne genanvendes.

Derudover er Hongkongs miljømyndigheder i gang med at udarbejde nye retningslinjer for kontrol af henholdsvis import og eksport af plastikaffald, der forventes færdige senere på efteråret. Dette kan muligvis betyde forbud på alle typer plastaffald.

 

For nærmere information henvises der til miljømyndighederne i henholdsvis Kina og Hongkong.