Eksport af grønlistet affald til Kina

Det er enhver eksportørs eget ansvar at holde sig opdateret med gældende regler. Dette gælder for såvel EU-regler som nationale regler.

Krav fra EU

Eksporten skal følge proceduren i Transportforordningens (nr. 1013/2006) artikel 18, og affaldet skal derfor ledsages af Transportforordningens bilag VII, ligesom det er udgangspunktet  ved enhver anden eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande.

I Kommissionens forordning nr. 1418/2007 (kaldet "den grønne forordning") findes under hvert land en liste over grønlistet affald, hvor affaldet er opdelt i fire kolonner, a – d (se mere om de enkelte kolonner i forordningen og på siden om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande).

Der optræder intet affald i kolonne b og c for eksport til Kina. De fraktioner, der findes i kolonne a, er der forbud mod at eksportere, og dem, der findes i kolonne d, kan eksporteres fra EU i henhold til artikel 18 i Transportforordningen, men skal desuden følge nationale regler i importlandet.

Læs mere om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande

EU kommissionens hjemmeside Waste shipment
EU kommissionens hjemmeside Waste shipment - questionnaires

Krav fra Kina

Udover kravene i den grønne forordning, stiller de kinesiske myndigheder visse krav. Inden der overføres grønlistet affald til Kina, er det derfor vigtigt at tage kontakt til de kinesiske myndigheder for at undgå, at affaldet bliver afvist, når det kommer frem.

De kinesiske myndigheder har indført forbud mod import af bl.a. brugt plastik, herunder brugt landbrugsplast. For nærmere information henvises der til de kinesiske miljømyndigheder Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China

NB: Kina har pr. 1. januar 2018 indført et generelt importforbud af følgende affald: Plastaffald, restaffald fra stålproduktion samt tøj og garnrester.

 

De hollandske myndigheder har beskrevet importforbuddet her

Kontakt

Transportgruppen i Miljøstyrelsen