Grønlistet affald

Grønlistet affald som importeres eller eksporteres mellem EU-lande til nyttiggørelse kræver ikke tilladelse. Til gengæld skal affaldet under transporten være ledsaget af bilag VII, der findes i Transportforordningen.

Download bilag VII  

Hvad er grønlistet affald?

Affald er kun grønlistet, når det står på den "grønne liste". Affald, som er genanvendeligt eller udgør en værdifuld ressource, er ikke nødvendigvis grønlistet.

Affald af elektronisk udstyr er fx ikke grønlistet, selvom det er genanvendeligt og indeholder mange metaller med høj værdi. Det skyldes, at det typisk er sammensat og indeholder forskellige former for metaller, plast, flammehæmmere mv., som kan udgøre en sundheds- og miljørisiko. Det fremgår af vejledningen til grønlistet affald, hvilke krav der stilles til grønlistet elskrot.

Se Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag fra Transportforordningen og Baselkonventionen:  "grøn liste" 

Hjælp til klassificering

Du kan finde hjælp til, hvordan du skal klassificere affaldet i:

Webvejledningen til grønlistet affald

eller

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2011  (pdf)

Vejledningerne har samme indhold, men der findes en særlig søgefunktion i webvejledningen. Vejledningerne gennemgår detaljeret samtlige affaldsfraktioner på Transportforordningens grønne liste og skal sikre en ensartet klassificering af affald i Danmark i forbindelse med import og eksport af affald.

Miljøstyrelsen har foretaget fire rettelser til ovenstående vejledning 

Forord Retteblad 190112 (pdf)
B1250 Retteblad 190112 (pdf)
B2020 Retteblad 261114 (pdf)
B3010 Retteblad 261114 (pdf)  

Spørg kommunen, hvis du er i tvivl

Du kan også spørge din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan dit affald skal klassificeres.