Grønlistet affald

Grønlistet affald som importeres eller eksporteres mellem EU-lande til nyttiggørelse kræver ikke tilladelse. Til gengæld skal affaldet under transporten være ledsaget af bilag VII, der findes i Transportforordningen.

Download bilag VII  

Information om digitalisering ifm import/eksport af affald

Grønlistet eksport, som skal ledsages af bilag VII, skal samtidig også indberettes til Affaldsdatasystemet - Du kan indberette her.

På indberetningssiden kan du også prøve vores nye værktøj, hvor bilag VII udfyldes for dig, mens du indberetter. Du behøver dermed ikke at downloade skabelonen her på siden, men får det udfyldte bilag sendt direkte til din mail.

Hvad er grønlistet affald?

Affald er kun grønlistet, når det står på den "grønne liste". Affald, som er genanvendeligt eller udgør en værdifuld ressource, er ikke nødvendigvis grønlistet.

Affald af elektronisk udstyr er fx ikke grønlistet, selvom det er genanvendeligt og indeholder mange metaller med høj værdi. Det skyldes, at det typisk er sammensat og indeholder forskellige former for metaller, plast, flammehæmmere mv., som kan udgøre en sundheds- og miljørisiko. Det fremgår af vejledningen til grønlistet affald, hvilke krav der stilles til grønlistet elskrot.

Se Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag fra Transportforordningen og Baselkonventionen:  "grøn liste" 

Hjælp til klassificering

Du kan finde hjælp til, hvordan du skal klassificere affaldet i:

Webvejledningen til grønlistet affald (link virker ikke - MST er på sagen)

eller

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2011  (pdf)

Vejledningerne har samme indhold, men der findes en særlig søgefunktion i webvejledningen. Vejledningerne gennemgår detaljeret samtlige affaldsfraktioner på Transportforordningens grønne liste og skal sikre en ensartet klassificering af affald i Danmark i forbindelse med import og eksport af affald.

Miljøstyrelsen har foretaget fire rettelser til ovenstående vejledning 

Forord Retteblad 190112 (pdf)

B1250 Retteblad 190112 (pdf)

B2020 Retteblad 261114 (pdf)

B3010 Retteblad 261114 (pdf)  

Spørg kommunen, hvis du er i tvivl

Du kan også spørge din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan dit affald skal klassificeres.

Filmvejledning: Sådan udfylder du bilag VII

Filmvejledning: Det skal du vide når du importerer eller eksporterer grønlistet affald

R står for "Recovery" - på dansk nyttiggørelse.

D står for "Disposal" - på dansk bortskaffelse. Overførsel af grønlistet affald til bortskaffelse er kun tilladt, hvis overførslen er bestemt til laboratorieanalyse, og vægten ikke overstiger 25 kg.

Den person, der står for overførslen af grønlistet affald, skal have fast forretnings- eller privatadresse i Danmark.

Derved sikres, at Miljøstyrelsen har jurisdiktion over den person, der står for overførslen, hvis det bliver nødvendigt at håndhæve regler.

§§§ I transportforordningen står i art. 18 a: ”for at fremme sporingen af overførsler af sådant affald skal den person under afsendelseslandets jurisdiktion, der står for overførslen, sikre sig, at affaldet ledsages af den formular, der er indeholdt i bilag VII.”

Værktøjet er udarbejdet af de engelske myndigheder og kan bruges til inspiration ved overførsel af affald.

http://apps.environment-agency.gov.uk/waste-import-export/124357.aspx

Bemærk at Miljøstyrelsen ikke står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte.