Domme og bødestørrelser ved ulovlig import og eksport af affald

Domme og bødestørrelser kan bidrage med vejledning om hvordan reglerne for import og eksport affald skal fortolkes