Generel information, love og regler om import & eksport af affald

Her finder du informationer, som gælder både for grønlistet og anmeldepligtigt affald.