Forhåndsgodkendelse af anlæg til nyttiggørelse af affald

Forhåndsgodkendte anlæg er nemmere og billigere at benytte for de udenlandske kunder, der skal anmelde overførsel af affald til nyttiggørelse i Danmark. Se hvordan I ansøger om forhåndgodkendelse af jeres anlæg

Hvilke anlæg kan søge

I kan søge om forhåndsgodkendelse uanset hvilke former for affald anlægget håndterer. Det vil sige både listet og ulistet affald, og herunder også farligt affald.

Ansøg om forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlægget

 

Download ansøgningsskema - RDF

Download ansøgningsskema - Øvrige operationer

Udfyld ansøgningsskemaet og send skemaet og de relevante bilag, bl.a. miljøgodkendelsen, til Obfuscated Email

Ansøgningen skal sendes af indehaveren af miljøgodkendelsen for anlægget, eller en anden autoriseret person på vegne af indehaveren af anlægget.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen din ansøgning

Når Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen tager vi kontakt til kommunen og retten i den retskreds, som nyttiggørelsesanlægget hører til.

  • Vi undersøger om anlægget har tilladelse til at nyttiggøre det affald, som anlægget søger om forhåndsgodkendelse til.
  • Vi sikrer os, at tilsynskommunen og retten i den relevante retskreds ikke har invendinger mod en forhåndsgodkendelse.
  • Derefter får I en afgørelse med tilsagn eller afslag på om anlægget er blevet forhåndsgodkendt.

Procedurer for behandlingen af ansøgningerne er ved at blive fastlagt og sagsbehandlingstiden vil afhænge af antallet af ansøgninger. Vi behandler dem hurtigst muligt. 

Når anlægget er forhåndsgodkendt af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen sender oplysninger om forhåndsgodkendelserne til EU-Kommissionen og i visse tilfælde til OECD-sekretariatet. 

Derefter bliver oplysninger om at jeres anlæg er forhåndsgodkendt lagt på EU-kommissionens hjemmeside.

Se EU-komissionenes hjemmeside med oplysninger om forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg i EU eller

Se den opdaterede liste over de danske forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvor længe er min forhåndsgodkendelse gyldig

Forhåndgodkendelsen varer maksimalt 10 år, men kan til enhver tid inddrages. Fx ved ændringer i miljøgodkendelsen eller hvis anlægget dømmes for overtrædelser af miljølovgivningen.

Med en forhåndsgodkendelse kan dit anlæg modtage affald fra samme anmelder i op til tre år, hvor det ellers kun er et år. Det er en stor fordel for de udenlandske anmeldere, fordi det letter deres administrative arbejde med ansøgning om de nødvendige tilladelser.

Det betyder samtidig, at overførsel til danske forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg bliver mere attraktivt.

Miljøstyrelsen udsteder forhåndsgodkendelser til danske nyttilggørelsesanlæg efter transportforordningens artikel 14