Anmeldepligtigt affald

Affald, som er ”orange-listet” eller ”ulistet”, er anmeldepligtigt. Grønlistet affald i rene fraktioner er som udgangspunkt ikke anmeldepligtigt, men bliver det, hvis fraktionerne blandes.

Hvis affaldet er anmeldepligtigt, skal overførslen anmeldes til Miljøstyrelsen. Det skal følge en anmeldeprocedure, hvor myndighederne i de involverede lande - afsendelseslandet, eventuelle transitlande og bestemmelseslandet - skal godkende, at importen eller eksporten må finde sted.

Se infografik med arbejdsgangen for en korrekt anmeldespakke

Se Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag fra transportforordningen og baselkonventionen: "Orange liste"