BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Sammenfatning og overblik

Metodikken er baseret på nyeste viden samt de grundlæggende principper, som også er anvendt i forbindelse med fastsættelse af acceptkriterier for modtagelse af affald på deponeringsanlæg (Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK 719:2011). Metodikken forventes at kunne anvendes for:

  • Alle deponeringsanlæg i drift (kystnære og ikke kystnære)
  • Afsluttede deponeringsanlæg i efterbehandling
  • Udvidelser af bestående deponeringsanlæg
  • Planlægning af eventuelle nye deponeringsanlæg
  • Nedlukkede lossepladser
  • Nedlagte ukontrollerede lossepladser under den offentlige indsats administreret af regionerne

Metodikken kan dog på nuværende tidspunkt ikke anvendes i forbindelse med myndighedsafgørelser eller konkret sagsbehandling.
Dokumentet "Anvendelse af metodik til risikovurdering ved deponering af affald" giver en overordnet beskrivelse af den tilgang, der anvendes i metodikken samt en trinvis beskrivelse af metodikkens anvendelse. På hvert trin er der henvisninger til de konkrete værktøjer, der foreslås anvendt. Sammenfatningen indeholder også et overblik over de uafklarede forhold i metodikken.

 ""   ""     ""