BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Modul 1: Beskrivelse af kilden og kildestyrken

Der er opbygget en excel-baseret model til vurdering af stofkoncentrationen og perkolatmængden fra deponeringsanlæggets/lossepladsens bund (kildestyrken) som funktion af tiden. Denne kan dog på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser. Modellen kræver stedsspecifikke data for deponeringsanlæggets fysiske udformning samt data for stoffrigivelse og perkolatdannelse over tid.

Hvis stedsspecifikke data for stoffrigivelse og perkolatdannelse ikke er tilgængelige, er der i modellen indarbejdet en mulighed for at anvende default-værdier.

Modellens output beskriver kildestyrken som funktion af tiden i overgangen mellem deponeringsanlæggets bund og det omkringliggende miljø.  Der er udarbejdet en brugervejledning til modellen samt to baggrundsrapporter om principper for opstilling af model samt valg og forudsætninger.

""  ""     ""